Kamiel de Jager op LinkedinKamiel de Jager op FacebookWeerCoachBaar - Kamiel de Jager
 
 
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
 • Foto uit een groepstraining
Kamiel traint een groep kinderen
"De natuur heeft een grote liefde voor haar verscheidenheid."
Rots en Water Instituut NL - Gadaku Instituut - Rots en Water programma
Het Kind
Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB): erkend leerbedrijf


Klik hier voor informatie voor ouders
Links

Verbondenheid door het Rots & Water-programma

Wat is verbondenheid

Verbondenheid is nodig om te komen tot groei. Verbinding met jezelf, met de ander en met je omgeving verrijkt je beeld van jezelf en de wereld om je heen. In staat zijn tot verbinding, betekent dat je open staat om te leren en kritisch te zijn. Verbondenheid is van belang om het optimale uit jezelf te halen. Verbondenheid biedt zekerheid, mogelijkheden en grenzen.

Eigen lichaamsbesef

Een gezond eigen lichaamsbesef vergroot de assertiviteit. Het besef van je eigen lichaam, leert je ook wat de grens is van jouw lichaam. Door de grenzen van jezelf te bewaken, leer je ze beter kennen en kun je deze ook duidelijk maken naar je omgeving. De tastzin is ons grootste zintuig en daarmee ook de grens tussen jezelf en de wereld. Door te horen, zien en voelen met je eigen lichaam in samenwerking met anderen mensen maak je contact, verbinding met jezelf en de ander. Kinderen halen positieve bevestiging uit welgemeende relaties en fysieke aanrakingen met een ander. En juist deze manier van contact maken en verbinding leggen is extra belangrijk in dit tijdperk met alle social media.

Waarom een Rots en Water-programma in het onderwijs

Rots en Water valt onder de noemer sociale competentie training, hetgeen simpelweg betekent dat kinderen, jonge mensen leren met anderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven in de klas, op school of in de maatschappij. Rots en Water kenmerkt zich door een psycho fysieke didactiek: doen - denken - praten. Dit wil zeggen dat startend vanuit een fysieke invalshoek de mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven. Voor de ontwikkeling van een eigen identiteit is een goede sociaal emotionele ontwikkeling nodig.

Redenen om te kiezen voor een interventie via het Rots en Water programma:

 • Moeizame onderlinge samenwerking tussen leerlingen in een klas.
 • Geen prettige werksfeer in de klas door een gebrekkige 'groepsgevoel' .
 • (On) veiligheidsgevoelens bij leerlingen.
 • Leerlingen die moeite hebben met sociaal gedrag.
 • Leerlingen die gebrekkige communicatieve vaardigheden bezitten.
 • De leerkracht krijgt moeizaam 'grip' op de klas...
 • Een andere (psychofysieke) didactiek verrijkt en prikkelt het ontwikkelingsproces van leerlingen .
 • Het is een effectieve manier om een patroon (stagnatie in de ontwikkeling van een klas en/of leerlingen individueel) te doorbreken.
 • Positieve beïnvloeding van het totale schoolklimaat door 'extra' aandacht te schenken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen.
 • Het is een groepstraining waarbij het gevoel van welbevinden en betrokkenheid van leerlingen positief wordt beïnvloedt.
 • Het is een sociaal weerbaarheidsprogramma waarbij leerlingen via korte groepsgesprekken kritisch naar zichzelf leren kijken en naar andere leren luisteren.
 • Het is ervaringsgericht leren, wat zorgt voor veel plezier en een diepgaand leerproces in gang zet en versterkt.

Werkwijze

De cursus bestaat uit acht bijeenkomsten (trainingen) van één uur. De cursus wordt op de school verzorgt en de trainingen vinden plaats in de gymzaal. Om de transfer van de training naar de dagelijkse praktijk te bevorderen, is het aan te bevelen dat de leerkracht of groepsmentor participeert in de training. De leerkracht of groepsmentor kan hiertoe meedraaien als co-trainer tijdens de cursus.

Kosten

De Rots- en Watertraining kost €850,-. Uitbreiding of versobering van dit aanbod is bespreekbaar. Er wordt dan een offerte op maat gemaakt. De school kan kosteloos een co-trainer mee laten draaien. Bij leerlingen met een leerlinggebonden financiering ('een rugzakje') is het mogelijk de kosten (deels) uit de Rugzak-gelden te betalen.

| Coaching voor kind en adolescent | Kamiel de Jager
| Rots en Water training | Individueel en groepsonderwijs
| Adres | Wikkestraat 1a | 5409 AT | Odiliapeel Rabobank 1715.08.793
| KvK 17124148 | BTW NL 1506 25 091 B02| Mob 06 220 129 40

Webdesign: Net Tuners B.V.